top of page

Utbildning

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar & kurser innom olika svetsmetoder och material,Visuell inspektion, EN 1090/  ISO 3834, tryckkärl (PED), mm.

Kurserna genomförs i era lokaler, alt hyrd konferenslokal.

Genom att utbilda dig och din personal kan du:

- Öka kvaliteten av arbetet

- Minska kostsamma misstag

- Öka motivationen hos din personal

- Uppfylla kraven i SS-EN 1090 och SS-EN ISO 3834.

OFP - Svetsinspektion

Oförstörande Provning (OFP) vilket betyder att man utan att förstöra eller deformera materialet, kontrollerar svets, konstruktioner och material efter fel & defekter på eller under ytan. Att använda OFP är ett krav iht SS-EN 1090.

Vi utför:

- Visuell kontroll VT/VI

- Metalpulverprövning MT/ MPI

- Penetrantprövning PT/ DPI

- Hårdhetskontroll

- Tjocklekstest

- NS477 - Sveiseinspeksjon

- IWI svetsinspektion och övervakning

Svetsarprövning

Vi erbjuder svetsarprövningar till stålbyggnadsbranchen.

SS-EN 287-1 ELLER SS-EN- ISO 9606-1 / 2

För vissa branscher är svetsarprövningen ett krav från myndigheter för andra branscher finns det ett kundkrav.
Företaget väljer vilket material, godstjocklek, svetsläge, typ av fog och svetsmetod svetsarprövningen ska omfatta. Detta är något vi också hjälper till med för att få fram en så mångsidig svetsarprövning som möjligt.

Svetsarprövning genomföras i era lokaler, eller på byggarbetsplatsen.

Svetsansvar

Vid tillverkning mot stålbyggnadsstandarden SS-EN 1090 ställs det krav på svetsansvar. Det svetsansvaret ska komma från en godkänd svetsansvarig person enligt ISO 14731.

Så som en:

- IWE svetsingenjör

- IWT svetstekniker

- IWS svetsspecialist

Detta kravet finns också i kvalitetssäkringsstandarden SS-EN ISO 3834 och SS-EN 15085 Järnvägar.

Vi hjälper dig från A till Ö, med certifiering, WPS handtering, svetsrådgivning, "Site-test" av svetsare mm.

bottom of page